Hoeveel kan ik lenen

Ongeveer 48 procent van de huishoudens in Nederland heeft een of meerdere vormen van leningen of schulden. Ondanks het gegeven dat veel mensen geld lenen nog steeds als taboe zien, wordt wel erg vaak de vraag gesteld "hoeveel kan ik lenen?". Online zijn er diverse tools te vinden om het maximaal te lenen bedrag te berekenen, maar houden deze rekening met alle belangrijke aspecten?

In de eerste plaats is het goed om te weten dat elke kredietverstrekker de plicht heeft om te onderzoeken of je de lasten van een lening kan dragen. Hiervoor wordt er "gekeken" bij de BKR (Bureau Krediet Registratie), maar de belangrijkste informatie zal je zelf aan moeten leveren.

De kredietverstrekker kijkt niet zozeer naar het maximaal te lenen bedrag, maar meer welke maandlasten je kan dragen. Hierbij wordt gekeken naar:

  • Je inkomen
  • Samenstelling huishouden
  • Woonlasten
  • Eventueel andere kredieten die je hebt lopen (toetsing BKR)
  • Of evt. voorgaande kredieten wel of niet netjes zijn afbetaald (wederom middels een BKR toetsing)

Vervolgens komt er een offerte uit rollen met (indien gewenst) het maximaal te lenen geld bedrag.

Persoonlijk Budgetadvies

Zoals je hebt kunnen lezen kijkt de kredietverstrekker naar best veel aspecten om al dan niet een krediet toe te kennen. Toch blijkt dat veel mensen te maken hebben met hoge schulden aangezien ze niet aan de betaalverplichting kunnen voldoen. Er wordt namelijk in zeer beperkte mate gekeken naar de onvoorziene situaties e.a. belangrijke aspecten. Het Persoonlijk Budgetadvies van de Nibud is een hulpmiddel die je zelf kan gebruiken om te bepalen of geld lenen verantwoord is en evt. tot welk maximaal bedrag. Het advies wordt gegeven aan de hand van de resultaten die je zelf invoert via de online vragenlijst. Wees zo precies als mogelijk voor een helder inzicht in je eigen situatie. De vragenlijst is anoniem en volledig gratis.

Het belang van vooruit kijken

Een rekenhulp of een Persoonlijk Budgetadvies zijn allemaal hulpmiddelen die van grote waarde kunnen zijn, alvorens je een lening afsluit. Toch zou je er ook goed aan doen om vooruit te kijken, immers een lening brengt financiële verplichtingen met zich mee voor een langere periode.

Is het te voorspellen dat je situatie gaat veranderen? Werkloosheid, arbeidsongeschikt of wellicht pensioen. Zijn de kosten dan nog steeds op te brengen?

Is het te voorspellen dat je uitgaven omhoog gaan. Denk bijvoorbeeld aan de onderhoudskosten voor je woning, of omdat schoolgaande kinderen meer kosten. En zo zijn er wel meer voorbeelden te benoemen die allen er toe bijdragen dat de uitgaven hoger worden. Is er dan nog voldoende ruimte over in je budget voor de aflossing?

Veel mensen sluiten een lening af voor een auto, maar gebruiken deze bijvoorbeeld maximaal 5 jaar om vervolgens een nieuwe te kopen. Zorg er dan ook voor dat je aflos periode voor de financiering niet langer loopt dan 5 jaar. Als dit niet lukt, is het verstandig om minder te lenen.

>> Terug naar het nieuwsoverzicht